Archive

Archive for the ‘Political Theory’ Category

Ima li prostora za novu liberalnu partiju u Srbiji?

February 26, 2013 1 comment

Esej Ima li prostora za novu liberalnu partiju u Srbiji? je prvobitno napisan za potrebe kursa Institucionalizam i neoinstitucionalizam u okviru master akademskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Ima li prostora za novu liberalnu partiju u Srbiji

Categories: Political Theory, Politics

Pravo na nacionalno samoopredeljenje i političke obligacije

Pravo na nacionalno samoopredeljenje i političke obligacije

Autorski tekst objavljen u novembru 2011. godine u okviru projekta ,,Ostvarivanje prava na samoopredeljenje – kako izbeći konflikt?koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava.

Categories: Political Theory