Archive

Archive for June, 2013

Žele jednakost ishoda, a ne mogu da obezbede ni jednakost šansi

Zašto bi trebalo poništiti rezultate i ponoviti polaganje male mature?!

Kao i svake godine učenici/e osnovnih škola u Srbiji su polagali/e malu maturu. U ponedeljak je održan test iz maternjeg jezika, a juče iz matematike. Polaganje testova ove godine je bilo veoma zanimljivo iz više razloga. Đaci OŠ Sveti Sava u Pirotu su polagali pogrešan test iz srpskog jezika, polaganje testa iz matematike je odloženo za jedan dan jer su se pojavile kopije testova. Opozicione stranke, stručna udruženja i nevladine organizacije su odmah zatražile ostavku ministra prosvete Žarka Obradovića i drugih odgovornih lica. Sa druge strane, ministar je rekao da nije problem da podnese ostavku, jer ionako zarađuje za život kao profesor na Univerzitetu Megatrend. Pomoćnik ministra Zoran Kostić je gostujući u emisiji Oko na RTS-u izjavio da očekuje ostavku direktora škole u kojoj su radili pogrešan test, jer su se oglušili o naredbu Ministarstva da nabave televizor kako bi mogli da vide koju je kombinaciju ministar izvukao. On je dodao da je izbor štamparije napravio Prosvetni pregled i da su oni izabrali Službeni glasnik, a da je za sadržaj testova zadužen Zavod, tako da i tu treba tražiti odgovorne. Ukratko pomoćnik ministra smatra da svi u lancu treba da snose odgovornost osim ministra. Slažem se da bi svi odgovorni trebalo da snose odgovornost, ali smatram da bi ministar trebalo da podnese ostavku. Ministar bi trebalo da podnese ostavku jer je prema članu 23 Zakona o državnoj upravi odgovoran za rad ministarstva i stanje u svim oblastima iz delokruga ministarstva. Rad je katostrofalan, a stanje u takvim uslovima ne može biti drugačije. Ali da li će smena ministra rešiti probleme u obrazovnom sistemu? (videti tekst kolege Bobana Stojanovića). Naravno da neće. Problem je sistem. U Srbiji je opšte-prihvaćeno da država finansira i pruža usluge obrazovanja. Često se to pravda činjenicom da je obrazovanje javno dobro. Podsetićemo se da obrazovanje ne ispunjava ni jedan od dva kriterujuma javnog dobra – nerivalnost i neisključivost. Zato da ovaj argument pada u ovdu. Ono što bi moglo da se prihvati je da obrazovanje stvara eksterne efekte. Naravno reč je o nekim pozitivnim eksternim efektima. Ukoliko se i prihvati ovo stanovište onda bi država trebalo da subvencioniše obrazovanje, ali samo do nivoa do kog obezbeđuje pozitivne eksternalije. U Srbiji država nije prihvatila da samo subvencioniše obrazovanje, već i da ga proizvodi. I to nema veze sa levičarskim opredeljenjem ministra, već sa levičarskim opredeljenjem države i društva. Besplatno obrazovanje se naravno sviđa i građanima/kama, jer su odraslu u paternalističkoj državi. Naravno, retko ko zaista zna da ,,nema besplatnog ručka”, ali o tome drugi put.

Ono što se može uočiti i što je najveći problem ove situacije je činjenica da postojeći sistem koji teži jednakosti ishoda, a ne može da obezbedi jednakost šansi. Pojavljivanjem testova iz matematike, rešavanjem pogrešnih testova iz srpkog jezika i spekulacijama o tome da je ,,provaljen’’, rezervnim testom iz matematike i različitim testovima iz matematike za pripadnike/ce nacionalnih manjina narušena je jednakost šansi – koja je predosluv demokratskog društva baziranog na poštovanju ljudskih prava i sloboda. Ko može da garantuje da su svi/e učenici/e osnovnih škola u Srbiji imali/e jednake šanse da upišu željenu srednju školu? Nakon ove male mature – niko.

Zbog toga Ministartsvo prosvete mora da poništi testove, da organizuje novo polaganje male mature, da obezbedi mere kontrole prilikom štampanje i distribucije testova postavljanjem kamera i ograničenjem pristupa štampariji, a na kraju krajeva i ministar da podnese ostavku. To je ono što bi trebalo uraditi u ovom trenutku, a već tokom leta krenuti sa ozbiljnim planiranjem reformi sistema obrazovanja, u kojoj će biti uključeni predstavnici/e zakonodavne i izvršne vlasti, škola, fakulteta, udruženja roditelja, civilnog sektor itd. Reforma bi trebalo da ide u pravcu otvaranja sistema, izmenama u načinu finansiranja i pružanja usluga kako u osnovnom, tako i u srednjem i visokom obrazovanju.

Categories: Politics, Society