Archive

Archive for February 26, 2013

Ima li prostora za novu liberalnu partiju u Srbiji?

February 26, 2013 1 comment

Esej Ima li prostora za novu liberalnu partiju u Srbiji? je prvobitno napisan za potrebe kursa Institucionalizam i neoinstitucionalizam u okviru master akademskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Ima li prostora za novu liberalnu partiju u Srbiji

Categories: Political Theory, Politics