Archive

Archive for June, 2012

Haški tribunal: Međunarodni krivični sud za Srbiju, Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu?

Haški tribunal: Međunarodni krivični sud za Srbiju, Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu?

Autorski tekst objavljen u novembru 2011. godine u okviru projekta ,,Zločini i kazna u svesti građana – značaj nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na regionalnom nivou” koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava.

Categories: Law, Politics